Ενημέρωση σχετικά με αριθμό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές της Αστυνομικής και  Πυροσβεστικής Ακαδημίας.Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ενημέρωση από το Υπουργείο παιδείας

Δείτε τα βασικά σημεία:

α) Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και εφεξής (δηλαδή από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2013 και εφεξής), ο αριθμός των σπουδαστών που θα εισαχθούν στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι μειωμένος σε ποσοστό 30% επί του αριθμού των εισαχθέντων στις ίδιες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13.

β) Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στην Πυροσβεστική Ακαδημία δεν εισάγονται ιδιώτες.

Οι Αστυνομικές Σχολές (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ): Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυφυλάκων δεν θα υπάρχουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2013.

Κατεβάστε το ενημερωτικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας: 

 

Λήψη Αρχείου

 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Πρόγραμμα Διαύγεια