Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης του ΓΕΛ. Εξεταζόμενα μαθήματα, επιλογή β' μαθήματος γενικής, επιστημονικά πεδίαΕνημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης του ΓΕΛ

Εξεταζόμενα μαθήματα, επιλογή β’ μαθήματος γενικής παιδείας, επιλογή επιστημονικών πεδίων

Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των  θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf:

 

Λήψη Αρχείου

 

 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας, Πρόγραμμα Διαύγεια