Παγκόσμια ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτωνΠαγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Το κείμενο της  Οικουμενικής Διακήρυξης

Η 10η Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως  «Παγκόσμια ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Στις 10 Δεκεμβρίου 1948 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με την απόφαση 217 Α (ΙΙΙ) υιοθέτησε την «Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με όραμα και στόχο έναν καλύτερο Κόσμο, πιο δίκαιο, χωρίς διακρίσεις και περιορισμό των ατομικών ελευθεριών.

 

 

Κατεβάστε σε μορφή pdf το κείμενο της Διακήρυξης:

Λήψη Αρχείου

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διακηρύσσει ότι η παρούσα Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων τουΑνθρώπου αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο πρέπει να κατατείνουν όλοι οιλαοί και όλα τα έθνη, έτσι ώστε κάθε άτομο και κάθε όργανο της κοινωνίας, με τη διακήρυξη αυτή διαρκώς στη σκέψη, να καταβάλλει, με τη διδασκαλία καιτην παιδεία, κάθε προσπάθεια για να αναπτυχθεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών αυτών, και να εξασφαλιστεί προοδευτικά, με εσωτερικά και διεθνή μέσα, η παγκόσμια και αποτελεσματική εφαρμογή τους, τόσο ανάμεσα στους λαούς των ιδίων των κρατών μελών όσο και ανάμεσα στους πληθυσμούς χωρών που βρίσκονται στη δικαιοδοσία τους…