Οδηγίες για τον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Όρου στην Α΄ τάξη Γενικού και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013Γενικός Μέσος Όρος στην Α’ τάξη Γενικού και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013

Το έγγραφο κοινοποιήθηκε στα γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα γραφεία των σχολικών συμβούλων και στα Γενικά Λύκεια της χώρας:

Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν στον υπολογισμό του Γενικού Μέσου Όρουωστην Α΄ τάξη Γενικού και ΕσπερινούΓενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013.

Στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. (Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στο μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.)

Ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μη κλαδικών μαθημάτων και των γινομένων των βαθμών ετήσιας επίδοσης των κλαδικών μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενων επί το πλήθος των κλάδων του μαθήματος, διά του πλήθους των μη κλαδικών μαθημάτων και των κλάδων των μαθημάτων

Παρακαλούμε οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους εκπ/κούς, μαθητές και γονείς – κηδεμόνες των μαθητών.

Κατεβάστε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:

Ληψη Αρχείου

 

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας