Ομήρου Οδύσσεια, Βοήθημα-Υποστηρικτικό Υλικό για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητήΟμήρου Οδύσσεια

Βοήθημα-Υποστηρικτικό Υλικό

Α’ Γυμνασίου

Περιγραφή: Υποστηρικτικό υλικό  για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή: Κατευθύνσεις διδασκαλίας, ερμηνευτικά σχόλια-προβλήματα,θέματα, μοτίβα και τεχνικές. Το εγχειρίδιο είναι έκδοση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της Υπηρεσίας ανάπτυξης προγραμμάτων της Κύπρου.

Κατεβάστε το βιβλίο: 

Λήψη Αρχείου

 

Πηγή αρχείου: δικτυακός τόπος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου