Λατινικές λέξεις και φράσεις στη χρήση της γλώσσας μαςΛατινικές Λέξεις και Φράσεις στη Χρήση της Γλώσσας μας

Επιμέλεια: Γιώργος Σκάθαρος 

A priori, casus belli, de facto, dum spiro spero, ex officio, mea culpa, a propos και πενήντα ακόμη λατινικές λέξεις και φράσεις στη χρήση της νεοελληνικής γλώσσας:

 1. a contrario = εκ του αντιθέτου
 2. a fortiori = περισσότερο, ακόµη πιο πειστικά
 3. a maximis ad minima = από τα µέγιστα στα ελάχιστα
 4. a posteriori = εκ των υστέρων
 5. a priori = εκ των προτέρων
 6. a propos = επί τη ευκαιρία
 7. a quo = απ’ αυτό το οποίο
 8. ad hoc et ab hac = αλλ’ αντ’ άλλων
 9. abyssus abyssum invocat = το πρώτο λανθασμένο βήμα οδηγεί σε λανθασμένο
 10. ad hoc = γι’ αυτό τον σκοπό, γι’ αυτή την περίσταση
 11. ad verbum = κατά λέξη
 12. alea jacta est = ο κύβος ερρίφθη
 13. alter ego = το άλλο εγώ, ο άλλος εαυτός
 14. anno Domini= έτος Κυρίου, μετά Χριστόν
 15. ante bellum = η περίοδος πριν από τον πόλεµο
 16. ante portas = προ των πυλών
 17. argumentum = τεκµήριο, επιχείρηµα
 18. bellum = πόλεμος
 19. carpe diem = να απολαμβάνεις τη μέρα
 20. casus belli = αιτία πολέμου
 21. codex = Κώδικας
 22. cogito ergo sum = σκέφτομαι άρα υπάρχω
 23. contra naturam = παρά φύσιν
 24. corpus = σώµα
 25. de facto = αναγνώριση πολιτικής ή στρατιωτικής κατάστασης ως γεγονός
 26. de novo = εκ νέου
 27. de profundis = εκ βαθέων
 28. dum spiro spero = όσο ζω ελπίζω
 29. errare humanum est = τα λάθη είναι ανθρώπινα
 30. ex animo = από την ψυχή, από καρδιάς
 31. ex officio = µε την ισχύ του αξιώματος
 32. habeas corpus = έχε το σώμα σου, μείνε ελεύθερος
 33. homo = άνθρωπος
 34. homo erectus = ο όρθιος άνθρωπος
 35. homo faber = άνθρωπος εφευρέτης
 36. homo habillis = άνθρωπος επιτήδειος
 37. homo oeconomicus = οικονομικός άνθρωπος
 38. homo politicus = ο πολιτικός άνθρωπος
 39. homo sapiens = σοφός άνθρωπος
 40. homo universalis = o καθολικός άνθρωπος
 41. memoriam = εις μνήμην
 42. in statu quo = στην υφιστάμενη κατάσταση
 43. lectio = γραφή
 44. mea culpa = από δικό μου σφάλμα
 45. modus Vivendi = τρόπος ζωής
 46. o tempora! o mores! = άλλοι καιροί άλλα ήθη
 47. pax = ειρήνη
 48. persona non grata = ανεπιθύμητο πρόσωπο
 49. pro patria = υπέρ πατρίδος
 50. ratio = ορθός λόγος
 51. scripta manent, verba Volant = τα γραπτά μένουν, τα λόγια πετούν
 52. sic = έτσι (η αυτολεξεί απόδοση της φράσης κάποιου0
 53. status quo = η ισχύουσα κατάσταση
 54. terra incognita = άγνωστη περιοχή
 55. ultimatum = τελεσίγραφο
 56. veni, vidi, vici = ήλθα, είδα, νίκησα
 57. versus = στίχος