Οδηγίες για την Διδασκαλία των Μαθημάτων του Γυμνασίου για το Σχολικό Έτος 2012-13 Γυμνάσιο 2012-13, οδηγίες για την διδασκαλία των μαθημάτων

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την διδασκαλία όλων των μαθημάτων του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2012-13.

 Κατεβάστε το αρχείο:

 

Λήψη Αρχείου

 

 

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος υπουργείου παιδείας