ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων τροποποιεί τον νόμο που απαγορεύει τις μετεγγραφές φοιτητών.

Το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων θα προχωρήσει, ίσως και μέσα στην εβδομάδα, σε τροποποίηση του νόμου που απαγορεύει τις μετεγγραφές φοιτητών.  Η νέα ρύθμιση θα αφορά αδέλφια, παιδιά οικογενειών οι οποίες αντιμετωπίζουν, αποδεδειγμένα, οικονομικά προβλήματα και φοιτούν σε διαφορετικές πόλεις.