ΒΑΣΕΙΣ 2012ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις του 2012 για την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επιλέξτε download για να κατεβάσετε το αρχείο με τις βάσεις όλων των τμημάτων:

DOWNLOAD

 

 

 

 

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου results.minedu.gov.gr, οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα.