ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Από την Δευτέρα 18/6 οι συμμετέχοντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Η συντριπτική τους πλειοψηφία θα αναμένει την ανάρτηση των βαθμολογιών, την Παρασκευή 22/6 ή τη Δευτέρα 25/6 το αργότερο.