ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012

Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2012.

Δείτε το δελτίο τύπου:  

Σημείωση: Το αρχείο έχει καταργηθεί