ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ανακοινώθηκε το τροποποιημένο πρόγραμμα των «Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων» του 2012. 

Δείτε την απόφαση τροποποίησης και το νέο πρόγραμμα των εξετάσεων:

 

Σημείωση: Το αρχείο έχει καταργηθεί