ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2012: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ2012 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους αποφοίτους Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Α’ και Β’) οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, θα διενεργηθούν από 15 Ιουνίου μέχρι και 24 Ιουνίου, στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων, που έχει ανακοινωθεί.

Δείτε το δελτίο τύπου:

Σημείωση: Το αρχείο έχει καταργηθεί