ΛΑΤΙΝΙΚΑ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

Με το μάθημα των Λατινικών συνεχίζεται αύριο για τους υποψήφιους της θεωρητικής κατεύθυνσης η επίπονη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

Αν και πιστεύουμε ότι όλες οι ενότητες της διδακτέας ύλης μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης, συνιστούμε μια τελευταία «ματιά» στα κείμενα των ενοτήτων: 27, 30, 34, 41, 44 και 46.

Καλή επιτυχία!