ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-20122012, ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

Ορίζεται ως ηµεροµηνία λήξης µαθηµάτων του διδακτικού έτους 2011-2012 των Ηµερησίων και Εσπερινών Γυµνασίων, Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων, καθώς και των Επαγγελµατικών Σχολών της χώρας η17η Μαΐου 2012, ηµέρα Πέµπτη.

 

Δείτε το έγγραφο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ

 

Σημείωση: Το αρχείο έχει καταργηθεί