ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Ι. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ: Θεματική περίοδος, λεπτομέρειες ή σχόλια, κατακλείδα, θέση θεματικής πρότασης.

ΙΙ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ:Εισαγωγή, η μέθοδος του ορισμού, η μέθοδος της ετυμολόγησης, η μέθοδος της διαίρεσης, η μέθοδος αιτίου αποτελέσματος, η μέθοδος της αιτιολόγησης, η μέθοδος της σύγκρισης, η μέθοδος της αναλογίας, η μέθοδος των παραδειγμάτων

ΙΙΙ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

IV. ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ

V. ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Κατεβάστε το εκπαιδευτικό υλικό:

Λήψη Αρχείου

 

Άδειες: Το υλικό προέρχεται από τον ιστότοπο του φιλολόγου κ. Σπυρίδωνα Βλιώρα (www.vlioras.gr) τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική παραχώρησή του! Προσφέρεται σε μορφή αρχείου zip και αποτελεί μια ολοκληρωμένη «πρόταση» για την ενότητα «Παράγραφος». Ο συγγραφέας ακολουθεί πιστά τη θεωρία του σχολικού βιβλίου αλλά και τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.