ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

Ο μεγάλος άγνωστος στις γενικές εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους είναι το μάθημα της έκθεσης. Δεν είναι λίγες οι φορές που άριστοι υποψήφιοι βγαίνουν εκτός θέματος, ενώ μέτριοι διατηρούν τις «δυνάμεις» τους. Ο φιλόλογος βαθμολογητής κ. Σπύρος Κούτρας δίνει συμβουλές απαραίτητες στους υποψηφίους όλων των κατευθύνσεων, για να απομακρύνουν το ενδεχόμενο των βαθμολογικων… εκπλήξεων στο μάθημα της έκθεσης.

 

 

Λήψη Αρχείου

 

 

ΠΗΓΗ-ΑΔΕΙΕΣ: Το άρθρο προέρχεται από τον ιστότοπο  του φιλολόγου κ. Σπυρίδωνα Βλιώρα vlioras.gr. Δημοσιεύτηκε στις 11/ο5/95 στην εφημερίδα «Το Βήμα», αλλά  είναι πάντα επίκαιρο και χρήσιμο για τους υποψηφίους όλων τωνκατευθύνσεων!