ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ…ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν υπάρχουν «μαγικά βοηθήματα» ή «μαγικές σημειώσεις» που σιγουρεύουν την επιτυχία! Το ερώτημα, το σχετιζόμενο με το «αυγό του Κολόμβου», δεν μπορεί να τεθεί στην περίπτωση του εκπαιδευτικού υλικού. Τα πράγματα είναι απλά και ακολουθούν μια λογική σειρά: Πρώτα δημιουργείται το σχολικό εγχειρίδιο, το οποίο συνοδεύεται από το «Βιβλίο του Εκπαιδευτικού» και τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στη συνέχεια, το υλικό αυτό ανασυντάσσεται και αναδιοργανώνεται για να «κατασκευαστούν» τα «Σχολικά Βοηθήματα» του εμπορίου και οι «Σημειώσεις» των φροντιστηρίων. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι πρωτότυπο ή διαφορετικό…

Αν ο μαθητής αντιληφθεί την αξία του πρωτογενούς σχολικού, αλλά και του υποστηρικτικου εκπαιδευτικού υλικού που του παρέχεται δωρεάν και συνειδητοποιήσει ότι όλα τα υπόλοιπα αποτελούν απλώς «ενέσεις ψυχολογίας», θα φτάσει πιό γρήγορα στο ζητούμενο, την επιτυχία…