Σύνδρομο DownΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN

Η ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας οδήγησε , πριν από έξι χρόνια, στην καθιέρωση της 21ης του Μάρτη ως παγκόσμιας ημέρας για το σύνδρομο Down.

Το σύνδρομο Down (ή αλλιώς Τρισωμία 21 ή Τρισωμία G) περιγράφει μια χρωμοσωμική ανωμαλία, που περικλείει ένα σύνολο χαρακτηριστικών, τα οποία υπάρχουν εκ γενετής στους φορείς της γενετικής αυτής βλάβης και αφορούν παρεκκλίσεις στη σωματική διάπλαση, τη νοητική ανάπτυξη και την ψυχοκοινωνική εξέλιξή τους…

Κατεβάστε το αρχείο:

Λήψη αρχείου

* Το ψηφιακό αρχείο διανέμεται ελεύθερα. Η πηγή και η άδεια διανομής αναφέρονται στο αρχείο.