ΑΠΟΡΙΑ…  Για ποιό λόγο ένας αξιόλογος ιστότοπος μ’ αυτά τα χαρακτηριστικά: Το έργο “Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση” έχει εγγραφεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί από το 1994. Είναι ερευνητικό ίδρυμα, που ιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με βάση τον νόμο 2083/92, και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Λειτουργεί βάσει του προεδρικού διατάγματος 100/1994 (ΦΕΚ 78/Α). Εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και συναρμοδιότητα στη διοίκησή του έχουν το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχει τόσο αυστηρούς όρους χρήσης;

Πύλη για την ελληνική Γλώσσα

Πνευματική ιδιοκτησία

Η ολική, μερική, τμηματική, παραφρασμένη ή προσαρμοσμένη αναπαραγωγή ή ανατύπωση, ή η απόδοση του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Κέντρου για την ελληνική γλώσσα, απαγορεύεται. Νόμος 2121/1993 και Ν. 3057/2002, που ενσωμάτωσε την οδηγία 2001/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Μιά άδεια τύπου Creative Commons δεν θα  ήταν αρκετή;