ΛΑΤΙΝΙΚΑ-ΕΝΟΤΗΤΑ 37

LECTIO XXXVII Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

In eum locum res deducta est, ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. Equidem, ut veni ad urbem, non destiti omnia et sentire et dicere et facere, quae ad concordiam pertinerent; sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent, etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius… 

DOWNLOAD

ΠΗΓΗ: Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα

 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ: Creative Commons