ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ-Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ: ΑΡΗΣ ΓΙΑΒΡΗΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ-Β’ ΚΑΙ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΑΡΗΣ ΓΙΑΒΡΗΣ 

Tα Κείμενα για την Περίληψη, αποτελούν το πρώτο μέρος μιάς σειράς κειμένων που έχουν σκοπό να μας προσφέρουν –στην καθηγήτρια ή στον καθηγητή– δοκιμασμένο και έτοιμο υλικό, προκειμένου να το αξιοποιήσουμε κατά τη διδασκαλία μας στη Β’ ή  στην Γ’ Λυκείου.

 

Λήψη Αρχείου

 

 

 

Ιστότοπος αρχείου:  arisgiavris.gr

Σημείωση: Στον ιστότοπο του συγγραφέα  κ. Άρη Γιαβρή μπορείτε να βρείτε πλούσιο υλικό για το μάθημα της έκθεσης