«Βάτραχοι» του Αριστοφάνη: Πρωτότυπο κείμενο. Δωρεάν e-book με ελεύθερη διανομή«Βάτραχοι», Πρωτότυπο κείμενο

Αριστοφάνης

Δωρεάν e-book 

Οι Βάτραχοι είναι κωμωδία του Αριστοφάνη που διδάχτηκε πρώτη φορά στα Λήναια το 405 π.Χ., κερδίζοντας τα «Πρωτεία». Η υπόθεσή της περιστρέφεται γύρω από έναν ποιητικό διαγωνισμό που οργανώνει στον κάτω κόσμο ο Διόνυσος ανάμεσα στον Αισχύλο και τον Ευριπίδη.

«Η παρούσα κωμωδία έχει κυρίως φιλολογικόν χαρακτήρα, αποτελούσα είδος συγκριτικής μεταξύ του Αισχυλείου θεάτρου και του Ευριπιδείου, και κατακρίνουσα την μετά τους μεγάλους τραγικούς επελθούσαν κατάπτωσιν της υψηλής θεατρικής παραγωγής εν Αθήναις. Ως εμφαίνεται εκ του συμπεράσματος του όλου έργου, ο Αριστοφάνης προκρίνει τον Αισχύλον, του οποίου κηρύττει και την αθανασίαν. Εις το έργον τούτο σατυρίζει ωσαύτως ο ποιητής τας περί του Άδου δοξασίας, την εμμονήν εις το θρησκευτικόν γράμμα και παρερμηνείαν του πνεύματος και του ηθικού συμβολισμού των μυστηρίων και εορτών, τας καταχρήσεις των στρατηγών και λοιπών αρχόντων, την εξίσωσιν των ατίμων προς τους εντίμους και εν γένει πάσαν πολιτειακήν διαφθοράν, κατά το σύνηθες αυτώ…»

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή pdf:

Λήψη αρχείου

 

Επιμέλεια ψηφιακής έκδοσης: Εκδόσεις schooltime.gr

Άδειες: Το ψηφιακό βιβλίο διανέμεται ελεύθερα και δωρεάν.

 

schooltime.gr

Ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2011 ως χώρος συλλογής και διάθεσης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με ελεύθερη διανομή. Σήμερα, αποτελεί έναν διαδικτυακό πολυχώρο εκπαιδευτικής – πολιτισμικής θεματολογίας, αλλά και κοινωνικού προβληματισμού, που παρέχει στους επισκέπτες του ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερους από 700 τίτλους ψηφιακών βιβλίων, αρχείων και εκπαιδευτικών βοηθημάτων.

Τον Απρίλιο του 2013 ιδρύθηκαν οι Εκδόσεις schooltime.gr με σχέδιο δράσης την έκδοση ψηφιακών βιβλίων ελεύθερης και δωρεάν διαμοίρασης.