«Γραφτή και Δημοτική και το Γλωσσικό Ζήτημα στην Ελλάδα» του Karl Brugman. Δωρεάν e-book, Εκδόσεις schooltime.gr«Γραφτή και Δημοτική και το Γλωσσικό Ζήτημα στην Ελλάδα»

Συγγραφέας: Karl Brugman

Μετάφραση: Λέκας Αρβανίτης

Ψηφιακή έκδοση: Εκδόσεις schooltime.gr

«Η ζωντανή γλώσσα ενός λαού αδιάκοπα όλο ξετυλίγεται και μεταμορφώνεται. Όσο δεν καταντά σκλάβα γραφτής, αμπόδια άξια λόγου, καταστρεπτικά του σκοπού της ως μέσου ανταλλαγής στοχασμών, δεν προβάλλουνε. Γιατί κάθε ώρα και στιγμή αναγκαστικά ως προς αφτό το σκοπό της δοκιμάζεται η γλώσσα, κι’ ό,τι σκουριασμένο τον ενοχλεί καιρό πολύ δε φελά· με το θάνατο συνήθως των μερικών που το διαφεντέβουν ξαφανίζεται κι’ αφτό μοναχό του…»

Κατεβάστε το βιβλίο σε μορφή pdf:

Λήψη αρχείου

 

Άδειες: Το ψηφιακό βιβλίο διανέμεται ελεύθερα και δωρεάν.