Βιβλίο Μαθητή:Έκφραση-’Εκθεση  Γ’ ΛυκείουΒιβλίο Μαθητή:Έκφραση-’Εκθεση

Γ’ Λυκείου

Περιγραφή: Το βιβλίο της Έκφρασης Έκθεσης  για τη  Γ΄ Λυκείου χωρίζεται σε τρία (3) κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν τα παρακάτω βασικά θέματα:

1ο κεφάλαιο: Η πειθώ

2ο κεφάλαιο:  Το δοκίμιο –  Το άρθρο – Η επιφυλλίδα

3ο κεφάλαιο: Δίκαιος λόγος και άδικος λόγος

 

Λήψη Αρχείου

 

 

Το παράρτημα  περιλαμβάνει δύο (2) ενότητες:

 

1η ενότητα παραρτήματος:  Διαβάζω και γράφω

 

2η ενότητα παραρτήματος:  Ερευνητική εργασία

 

Η πρώτη ενότητα του παραρτήματος πραγματεύεται το διάβασμα και το γράψιμο από την άποψη της σημασίας, της αξίας και της μεθοδολογίας. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα στάδια μίας ερευνητικής εργασίας, από την επιλογή του θέματος ως τη συγγραφή, και δίνονται παραδείγματα ερευνητικών εργασιών.

 

Πηγή: Δικτυακός τόπος «ψηφιακό σχολείο» του Υπουργείου Παιδείας