Πρωταγόρας, Βοήθημα Β’ Μέρος Πλάτων, Φιλοσοφικός Λόγος  Γ’ Λυκείου

Πρωταγόρας, Βοήθημα Β’ Μέρος

Πλάτων, Φιλοσοφικός Λόγος

Γ’ Λυκείου

Σημείωση: Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αντικατασταθεί με δύο νέα βοηθήματα που προσφέρονται δωρεάν σε μορφή e-book.

Βοήθημα 1 | Βοήθημα 2