Πολιτεία, Α’ Μερος, Βοήθημα  Πλάτων, Φιλοσοφικός Λόγος   Γ’ Λυκείου

Πολιτεία, Α’ Μερος, Βοήθημα 

Πλάτων, Φιλοσοφικός Λόγος 

Γ’ Λυκείου

Σημείωση: Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αντικατασταθεί με δύο νέα βοηθήματα που προσφέρονται δωρεάν σε μορφή e-book.

Βοήθημα 1 | Βοήθημα 2