ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΑΡΗΣ ΓΙΑΒΡΗΣ 

Η Οργάνωση του Λόγου, αποτέλεσε ένα φιλόδοξο, τολμηρό και ριψοκίνδυνο εκπαιδευτικό εγχείρημα για την εποχή που εκδόθηκε. Μέχρι τότε κυριαρχούσαν τα μονολογικά γλωσσικά βοηθήματα: εκείνα που περιείχαν αναλυμένα θέματα ή αλλιώς «εκθέσεις ιδεών». Οι μαθητές τα χρησιμοποιούσαν σαν «λυσάρια».

Οι καθηγητές από την πλευρά τους –χωρίς να το ομολογούν– αμφέβαλλαν καθημερινά για τη βαθμολόγηση όσων γραπτών τούς φαίνονταν πολύ καλά: ήταν προϊόντα της πρωτότυπης σκέψης των μαθητών ή αποτελέσματα της ήρεμης αντιγραφής «λυσαριών» που δεν είχαν στη βιβλιοθήκη τους;

Αυτόν τον ιδιότυπο «κλεφτοπόλεμο» ανάμεσα σε βιβλία εκθέσεων διαφορετικών συγγραφέων ήρθε να διακόψει η Οργάνωση του Λόγου. Όπως θα διαβάσετε στην πρόταση για την καθηγήτρια και τον καθηγητή, της πρώτης έκδοσης, στόχος του βιβλίου ήταν να συμβάλει στην καλύτερη συνεργασία του καθηγητή με τους μαθητές του.

Ζητούμενο ήταν να μετατραπεί η Οργάνωση του Λόγου σε ευέλικτο εργαλείο που θα βοηθούσε τον πρώτο να οργανώσει καλύτερα τη διδασκαλία του, και τον δεύτερο να σχηματίσει οργανωμένα επιχειρήματα.

Όλα τα θέματα της έκθεσης συγκοινωνούν. Τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε σ’ ένα θέματα μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλά άλλα. Αυτά ήταν τα μηνύματα της Οργάνωσης του Λόγου.

 

Λήψη Αρχείου

 

 

 

Βιβλιοπαρουσίαση-ιστότοπος αρχείου:  arisgiavris.gr

Σημείωση: Στον ιστότοπο του συγγραφέα  κ. Άρη Γιαβρή μπορείτε να βρείτε πλούσιο υλικό για το μάθημα της έκθεσης.