ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟΥ) ΚΕΙΜΕΝΟΥΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟΥ)  ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 Κατεβάστε το αρχείο:

Λήψη Αρχείου

 

Περιγραφή: Οδηγίες για τη μετάφραση του αδίδακτου κειμένου, τη διδασκαλία της θεματολογίας, μεταφραστικά δείγματα.