Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Β' ΜΕΡΟΣΒ’ μέρος, Η Διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

Συγγραφέας: Χριστίνα Αργυροπoύλου

Περιγραφή: Παρουσίαση της Χριστίνας Αργυροπούλου, συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

  

 

 

 

 

 

Κατεβάστε το αρχείο:

DOWNLOAD