Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ-ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ-ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ-Η ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ)

 

 

DOWNLOAD