ΛΑΤΙΝΙΚΑ: ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ  ΚΕΙΜΕΝΩΝ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 * Ενημερωμένο άρθρο: Το αρχείο αντικαταστάθηκε με νέο εκπαιδευτικό υλικό

Λατινικά Γ’ Λυκείου: Δωρεάν βοηθήματα, σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό

Λατινικά Β’ Λυκείου: Δωρεάν βοηθήματα, σημειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό