ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ( Α' ΛΥΚΕΙΟΥ )   ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Στις  αρχές Νοεμβρίου, κοινοποιήθηκε, μέσω των γραφείων και διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στα γενικά λύκεια της χώρας, ένα έγγραφο οδηγιών για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α’ Λυκείου, για το σχολικό έτος 2011-2012. Το έγγραφο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς· πιστεύουμε όμως, ότι είναι απαραίτητο να μελετηθεί  απ’ τους μαθητές και των τριών τάξεων του λυκείου, μια που φαίνεται ν’ αλλάζουν πολλά,τόσο στη διδασκαλία του μαθήματος, όσο και στη μέθοδο αξιολόγησης των μαθητών.

( Στη συνέχεια, παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα και επισυνάπτουμε το έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή ).

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012

Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Ένας λόγος που έκανε απαραίτητη τη σύνταξη ενός νέου ΠΣ για την Α’ Λυκείου είναι οι τεράστιες αλλαγές που έγιναν τα τελευταία είκοσι χρόνια στην κοινωνία. Αυτές οι κοινωνικές αλλαγές επέφεραν και αλλαγές  στα είδη των γραπτών, προφορικών και ψηφιακών κειμένων που παράγονται τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι αλλαγές στην κοινωνία και στα κείμενα ανέδειξαν και άλλες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις, στο πλαίσιο των οποίων δημιουργήθηκαν νέες πραγματικότητες, νέες θεάσεις του αντικειμένου «Γλωσσική εκπαίδευση». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βρήκαν θέση όροι όπως γραμματισμός, πολυγραμματισμοί, νέοι γραμματισμοί, πολυτροπικότητα, κειμενικό είδος κτλ., οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνταν ή χρησιμοποιούνταν ελάχιστα πριν από είκοσι χρόνια και τώρα εντάσσονται στο νέο ΠΣ.

Κατεβάστε το έντυπο του Υπουργείου Παιδείας:

 

DOWNLOAD

 

 

Πηγή: Διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας