ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ  

Η σύγχρονη διδακτική απαιτεί την χρήση και τη γνώση της τεχνολογίας, τόσο απ’ τους διδάσκοντες, όσο και απ’ τους μαθητές τους. Πλέον, ένα μεγάλο μέρος των σχολικών εργασιών  διεκπεραιώνεται  στον υπολογιστή μας. Ειδικότερα, η μελέτη στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών προαπαιτεί τη χρήση του πολυτονικού συστήματος γραφής. Για να γράψουμε  πολυτονικά δεν είναι απαραίτητη η χρήση κάποιου προγράμματος. Με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούμε windows xp, vista ή windows7, τα πολυτονικά υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή μας, αρκεί να τα εγκαταστήσουμε.     Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε έναν οδηγό  εγκατάστασης του πολυτονικού συστήματος στον υπολογιστή σας.

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή zip: 

DOWNLOAD