Αναζητήστε σε έναν χρηστικό πίνακα τους Κωδικούς Κλάδου Ειδικότητας Εκπαιδευτικών, καθώς και τα προσόντα που απαιτούνται για ένταξη στον κάθε Κλάδο-Ειδικότητα.

Κατεβάστε τον πίνακα

© schooltime.gr