Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας ο Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2016-2017 (Συμπληρωματικής Πρόσκλησης).

Ο πίνακας

© schooltime.gr