Ανακοινώθηκαν αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017.

Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται  ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο:

Α/Α ΑΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ
1 576890 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β΄ ΑΠΘ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
2 577346 ΜΥΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΑΠΘ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
3 190583 ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΘ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
4 161096 ΧΑΡΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α΄ ΑΠΘ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
5 592650 ΔΟΛΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ11 ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΠΘ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
6 571720 ΚΟΥΦΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ ΠΕ11 ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΠΘ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7 577146 ΠΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ ΠΕ11 ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΠΘ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
8 225915 ΔΟΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 ΑΘΗΝΑΣ Γ΄ ΕΚΠΑ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
9 606584 ΚΡΕΚΟΥΚΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
10 227968 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
11 572597 ΜΠΕΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΕΚΠΑ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
12 228181 ΤΣΟΠΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΠΕ11 ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ ΕΚΠΑ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
13 616615 ΧΡΥΣΑΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΠΑ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
14 587411 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΑΘΗΝΑΣ Α΄ ΕΚΠΑ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
15 208064 ΖΑΛΑΒΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
16 592521 ΜΠΡΙΣΙΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ11 ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
17 577626 ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤ.Φ.Α κ’ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Στη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η απόφαση αποσπάσεων δεν εκτελείται, πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.

© schooltime.gr