Σύμφωνα με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας στο πλαίσιο της υλοποίησης της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικού έτους 2016 – 2017, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά Περιφέρεια και ανά κατηγορία προσωπικού :

Α/Α ΠΕΠ Δυνητικές Προσλήψεις ΕΕΠ Δυνητικές Προσλήψεις ΕΒΠ
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5 40
2 ΑΤΤΙΚΗΣ 25 160
3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 15
4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 25
5 ΗΠΕΙΡΟΥ 6 10
6 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 4 12
7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 8 38
8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 132
9 ΚΡΗΤΗΣ 53
10 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 14
11 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 35
12 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 25
ΣΥΝΟΛΟ: 59 559

 

*Ενημερωτικό δελτίο ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr