Ξεπερνούν τις 15.000 οι πιστώσεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών όλων των κατηγοριών μέσω ΕΣΠΑ, καθώς αυτές ανέρχονται σε 15.149. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των πιστώσεων ανά έργο. Σημειώνουμε ότι το Υπουργείο έχει ήδη εξασφαλίσει 319 εκ. ευρώ για  20.916 προσλήψεις και από τις τρεις πηγές χρηματοδότησης, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, κρατικό προϋπολογισμό.

 

Α/Α ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2016 – 2017
1 Ενιαίος τύπος δημοτικών σχολείων 4.075
2 Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) Στα Δημοτικά Σχολεία – Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά τμήματα 800
3 Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση 1.000
4.1 Υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 2.483
4.2 Υλοποίηση Εξειδικευμένης Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΒΠ + ΣΧΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ) 570
5 Προσχολική Εκπαίδευση – Νηπιαγωγείο 1.225
6 Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 4.696
7 Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

*Στοιχεία ΥΠΠΕΘ

© schooltime.gr