Μέχρι σήµερα οι εγγεγραµµένοι σπουδαστές στα ΙΕΚ χάνουν την ιδιότητα του ανέργου κατά τη διάρκεια φοίτησής τους. Οι επιδοτούµενοι άνεργοι σταµατούν να λαµβάνουν το επίδοµα ανεργίας µε ταυτόχρονη διακοπή της κάρτας ανεργίας. Η κάρτα ανεργίας διακόπτεται και στους µη επιδοτούµενους ανέργους, µε αποτέλεσµα να µηδενίζεται η προηγούµενη περίοδος ανεργίας. Οι εργαζόµενοι σπουδαστές, σε περίπτωση που διακοπεί η εργασιακή τους σχέση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και δικαιούνται επίδοµα ανεργίας, δεν τους καταβάλλεται.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕ∆, αποφάσισε, στο πλαίσιο των θεσµικών του αρµοδιοτήτων, για τις παρακάτω κατηγορίες σπουδαστών, τα εξής:

• Οι επιδοτούµενοι άνεργοι συνεχίζουν να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά τη διάρκεια των σπουδών τους κι εφόσον δεν έχει λήξει η επιδότησή τους. Ως εκ τούτου, συνεχίζεται η καταβολή του επιδόµατος τακτικής ανεργίας.

• Οι εργαζόµενοι σπουδαστές, των οποίων λύεται ή λήγει η σχέση εργασίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους, δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου µέχρι τη λήξη της επιδότησης.

• Οι µη επιδοτούµενοι άνεργοι, προς το παρόν, παραµένουν εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων, χωρίς να υπολογίζεται η διάρκεια των σπουδών τους στο χρόνο ανεργίας. Θα διερευνηθεί η ανάγκη περαιτέρω ρύθµισης του θέµατος µη επιδοτούµενων ανέργων σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επιπλέον, για τους επιδοτούµενους ανέργους που παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης (παρ. 3, αρθρ. 30, ν. 4144/2013), το ∆.Σ. αποφασίστηκε ότι ο χρόνος κατάρτισης λογίζεται ως χρόνος ανεργίας. 

© schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων

Διαβάστε ακόμα:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΑΛ Α
«326 λέξεις για το πανελλαδικό φασόν της έκθεσης» του Βασίλη Συμεωνίδη
Θέματα εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού 2013: Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής
Άνοιξε η εφαρμογή της ΓΓΔΕ για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων
Πανελλαδικές 2015: Τροποποιήσεις στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη
Υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας το «Athens Democracy Forum»
Από 24 έως 30 Ιουνίου 2016 οι αιτήσεις εγγραφής στον παιδικό σταθμό του ΥΠΠΕΘ
Από 2 έως 19 Μαΐου οι εγγραφές μαθητών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία για το 2017-18