Από το σχολικό έτος 2016-2017, όλα τα ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να καταχωρίσουν στο πληροφοριακό σύστημα my school στοιχεία τα οποία αφορούν στο μαθητικό δυναμικό, στη σχολική μονάδα (τμήματα, αναθέσεις κλπ.), καθώς και στο μητρώο του εκπαιδευτικού προσωπικού τους. 

Τα παραπάνω αναφέρονται σε εγκύκλιο που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΠΕΘ κ. Παντής και στην οποία παρακαλούνται τα ιδιωτικά σχολεία για τη μέγιστη δυνατή ανταπόκριση και συνεργασία τους, ώστε να ολοκληρωθεί η ψηφιακή απεικόνιση των στοιχείων λειτουργίας όλων των  ιδιωτικών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

©schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων