Το ΥΠΠΕΘ ανακοίνωσε την αύξηση του προϋπολογισμού στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ-544 του έργου «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για Σχολικές Μονάδες», στο ποσό των 1.400.000 ευρώ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι με την απόφαση 60141/07-06-2016 (ΑΔΑ:72ΠΡ4653Ο7-ΥΩΗ) εγκρίθηκε η αύξηση του προϋπολογισμού στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ-544 του έργου «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για Σχολικές Μονάδες», στο ποσό των 1.400.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών (Τ.Π.Ε.) των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού.

♦schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων