Εκπαιδευτικό Συνέδριο για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Μελετώντας την Ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου: Σταθμοί σε ένα ταξίδι από την αρχαιότητα έως σήμερα»

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν Εκπαιδευτικό Συνέδριο για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Μελετώντας την Ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου: Σταθμοί σε ένα ταξίδι από την αρχαιότητα έως σήμερα».

Tο Εκπαιδευτικό Συνέδριο
– τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ.,
– έχει διάρκεια 4 ημερών και οδηγεί σε πιστοποίηση παρακολούθησης 45 ωρών,
– Αίθουσα τελετών «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» του Παλαιού κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. στις 4, 5, 11 και 12 Ιουνίου 2016.

Πρόγραμμα εισηγήσεων

♦schooltime.gr  Ροή Ειδήσεων