«Λέξεις που διχάζουν… ορθογραφικά:: χρεοκοπία ή χρεωκοπία» Μέρος 5ο. Του Άρη Ιωαννίδη«Λέξεις που διχάζουν… ορθογραφικά: χρεοκοπία ή χρεωκοπία» Μέρος 5ο

Καιρός πιστεύω είναι να ασχοληθούμε και με μία λέξη αρκετά επίκαιρη, η οποία δε διχάζει μόνο ορθογραφικά αλλά και πολιτικά. Χρεοκοπία, λοιπόν, ή χρεωκοπία;

Ουσιαστικά και οι δύο γραφές θα μπορούσαν να θεωρηθούν σωστές. Στην Αττική διάλεκτο συναντάμε τη λέξη «χρέος»,  ενώ στον Όμηρο την αντίστοιχη «χρέως»  (από το χρήος με αντιμεταχώρηση). Από αυτό ίσως συνεπάγεται ότι η γραφή «χρεωκοπία» είναι αρχαιότερη. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε λανθασμένη τη μεταγενέστερη γραφή «χρεοκοπία».

horizontal-bar-posts-small
Άρης Ιωαννίδης

 

Γράφει ο Άρης Ιωαννίδης
horizontal-bar-posts-small

Στα λεξικά τι γίνεται; Ποια η επίσημη θέση τους; Για να δούμε: «χρεοκοπία» συναντούμε στο ΛΚΝ (Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής) και στο λεξικό του Κριαρά, ενώ το ΛΝΕΓ (Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας) και το λεξικό Πάπυρος αναφέρουν τη γραφή «χρεωκοπία», δίνοντας ως εναλλακτική γραφή το «χρεοκοπία». Και στις δύο γραφές συμφωνεί κι ο Μπαμπινιώτης. Το λεξικό Τεγόπουλου – Φυτράκη ορθογραφεί όλα τα χρεο- με «ο», ετυμολογώντας τα όμως από τον αττικό τύπο «χρεω-».

Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραλείψουμε και την αισθητηριακή λογική της ορθογραφίας, η οποία υποδεικνύει ως σωστότερη γραφή το «χρεωκοπία», καθώς αποδίδει ορθότερα την ηχητική της λέξης.