Μεταφορά θέσης εισαγωγής φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5 %Μεταφορά θέσης εισαγωγής φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5 %

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι επιτυχόντες, οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά τα σχολικά έτη 2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013, με την ειδική κατηγορία 5%, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΑ.

Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2009−2010 και 2010−2011 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής ή του Τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών που είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

Οι επιτυχόντες των σχολικών ετών 2011−2012 και 2012−2013 οι οποίοι κατέλαβαν θέση εισαγωγής με την ειδική κατηγορία 5% δύνανται να μεταφέρουν τη θέση εισαγωγής της Σχολής ή του τμήματος ή του Προγράμματος Σπουδών, ανεξάρτητα εάν έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στη Σχολή ή στο Τμήμα ή στο Πρόγραμμα Σπουδών που εισήχθησαν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση από τις 17-02-2014 έως τις 28-02-2014 στην αντίστοιχη Σχολή ή στο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή του Τ.Ε.Ι. ή στο αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών της Α.Ε.Α. που επιθυμούν να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στην Φ1/21140/Β3/14-02-2014 (ΦΕΚ Β’ 349) υπουργική απόφαση δικαιολογητικά.

Διαβάστε ακόμα:

Πανελλαδικές εξετάσεις 2014 – Νεοελληνική Λογοτεχνία: Εξεταστέα – Διδακτέα Ύλη
«Η πορεία προς τις Πανελλήνιες μέσα από τα μάτια ενός υποψηφίου» του Άρη Ιωαννίδη
«Κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι...» του Αλέξανδρου Κουτούβελα
Πανελλαδικές 2015: Τροποποιήσεις στην εξεταστέα-διδακτέα ύλη
Ανοιχτή συζήτηση για τη δημιουργικότητα στην επικοινωνία της επιστήμης
Παρουσίαση του νέου βιβλίου της Σοφίας Νικολαΐδου «Καλά και σήμερα»
Θεσσαλονίκη - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έναρξης και λειτουργίας της 81ης ΔΕΘ
Γενικές πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2017