«Τοπική Αυτοδιοίκηση, προοπτικές ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών», του Δήμου Χλωπτσιούδη«Τοπική Αυτοδιοίκηση, προοπτικές ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών»

Συγγραφέας: Δήμος Χλωπτσιούδης

Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη δεν αποτελεί εγχειρίδιο ιδεολογικού σχολείου ούτε απάνθισμα δράσεων ή προτάσεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκομμένη από την κοινωνία, το κράτος και την ΕΕ. Προσπαθεί με τρόπο διαλεκτικό να δει τη σύνδεση των τοπικών αρχών με τα γενικότερα προβλήματα ακόμα και όταν αυτά υπάγονται σε εθνικούς χειρισμούς. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, άλλωστε, δεν είναι ανεξάρτητη από την κεντρική διοίκηση, αλλά αποτελεί τον πλησιέστερο λαϊκό εκφραστή ή έτσι θα μπορούσε ή θα έπρεπε να είναι. Τα προβλήματα της Αυτοδιοίκησης δεν είναι άσχετα από τα ζητήματα που απασχολούν τον πληθυσμό της και όλα τους εκπορεύονται από τις ίδιες φιλελεύθερες κυβερνητικές πολιτικές επιλογές.

Η διάλυση του κοινωνικού κράτους, η περιθωριοποίηση της δημόσιας παιδεία και η αύξηση των ταξικών εμποδίων για την ακαδημαϊκή μόρφωση, η ανεργία που καλύπτεται πίσω από «στημένα» στατιστικά στοιχεία, είναι όλα τους όψεις του ίδιου πολυεδρικού μετανεωτερικού σχήματος της κοινωνίας μας. Σε τέτοια όψη στέκεται και η χωρίς πόρους Τοπική Αυτοδιοίκηση εξαρτημένη και υπερφαλαγγισμένη από τη γραφειοκρατία και το κομματικά ανταλλάγματα.

Το παρόν αποτελεί μια σειρά κρίσεων, ιδεών και προτάσεων με την ελπίδα να συντελέσει στον πολιτικό αυτοδιοικητικό διάλογο που φθίνει στις μέρες μας. Προβάλλουμε την αντίληψη για μια άλλη, για μια διαφορετική Αυτοδιοίκηση. Γιατί τελικά Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι τα κτίρια, οι δρόμοι και οι κήποι με τα πάρκα. Η τοπική αρχή που θέλει να λειτουργεί με τις αρχές της κινηματικής δημοκρατίας είναι πρωτίστως ανθρώπινη και ανοιχτή προς τη δράση των ανθρώπων. Η οποία επιλογή της κρίνεται από την προτεραιότητα που έχει ή από το ποιον εξυπηρετεί πρωτίστως, τη δημοκρατική γραφειοκρατία και την κεντρική διοίκηση ή τον ίδιο τον πολίτη; Και οι άνθρωποι δεν είναι αφηρημένες έννοιες.

 

Το βιβλίο «Τοπική Αυτοδιοίκηση, προοπτικές ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών» διατίθεται σε ψηφιακή μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον προσωπικό ιστότοπο του συγγραφέα κ. Δήμου Χλωπτσιούδη.