Λεξικό Ομαλών και Ανωμάλων Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σε ψηφιακή μορφή

Κατεβάστε ελεύθερα από την ψηφιακή βιβλιοθήκη του schooltime.gr το «Λεξικό Ομαλών και Ανωμάλων Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας».

Περιεχόμενα: Αρχικοί Χρόνοι, Σημασία και Σύνταξη, Αντικαταστάσεις, Ετυμολογία, Παράγωγα, Σύνθετα, Ομόηχα, Συνώνυμα, Αντώνυμα.

Κατεβάστε το βιβλίο: Λεξικό Ομαλών και Ανωμάλων Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

© schooltime.gr