ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Β'-ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β' ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Β’-ΑΟΡΙΣΤΟΣ B’

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

 

Λήψη Αρχείου

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: Αλέξανδρος Γ. Αλεξανδρίδης, Πίνακες & Θεωρία Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ευχαριστούμε θερμά τον φιλόλογο κ. Αλέξανδρο Γ. Αλεξανδρίδη για την παραχώρηση του υλικού του.  Αν αναζητάτε πιό ειδικό υλικό επισκεφτείτε τον προσωπικό του ιστότοπο: philology-online.gr