«Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του Διονύσιου Σολωμού. Δωρεάν e-book

Έκδοση: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 1999

Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν είναι η πρώτη σημαντική ποιητική σύνθεση του Σολωμού, στην οποία η ποιητική μούσα τίθεται στην υπηρεσία του απελευθερωτικού αγώνα του έθνους. Στο έργο αυτό, που μεταφράστηκε σχεδόν αμέσως στην αγγλική, τη γαλλική και την ιταλική γλώσσα, εμπνέοντας τα φιλελεύθερα και φιλελληνικά συναισθήματα των υπολοίπων Ευρωπαίων, ο Σολωμός δημιουργεί τα παραδειγματικά πρότυπα της εθνικής μας ιδεολογίας. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, οι πρώτες δύο στροφές του ποιήματος αποτελούν από το 1864 τον εθνικό μας ύμνο.

Copyright © Βουλή των Ελλήνων

Κατεβάστε το βιβλίο: 

Λήψη Αρχείου

Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ (τμήμα του βιβλίου σε μορφή pdf):

Λήψη Αρχείου

 

Το παρόν έργο αναδημοσιεύεται από τη Διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων