Εκπαίδευση & Πολιτισμός

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ” ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ Γ” ΛΥΚΕΙΟΥ

Εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό για το μάθημα «Έκφραση-Έκθεση» της Γ” τάξης του Λυκείου

Ψηφιακά Βοηθήματα, Θεωρία του σχολικού Βιβλίου,Υποστηρικτικό Υλικό για την Έκθεση, Κριτήρια Αξιολόγησης-Διαγωνίσματα, Ασκήσεις, Βιβλίο του Εκπαιδευτικού, Βιβλίο του Μαθητή.